MYPROTECT GARANTIE

Voor elke onafhankelijke online plaatsing op ons netwerk controleren wij de registratie bij de kruispuntbank, het abonnement op een operationele aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden.

Elke onafhankelijke wordt persoonlijk ontmoet door onze stichter en wij geven u toegang tot de geschiedenis van zijn notoriëteit door middel van getuigenissen.

Getuigenissen zijn gecertificeerd als waar; een getuigenis kan alleen worden gegeven na een daadwerkelijke prestatie.

Om u een maximale gebruikerservaring te bieden, beschermt Myspecialist uw geld en worden uw voordelen beschermd door de MYPROTECT garantie.

PROTECTED GELD

Uw geld beschermd is totdat de diensten volledig zijn geleverd.

BETROUWBARE VAKMAN

U word verbonden met een erkende en betrouwbare dienstverlener.

HELPDESK

Een helpdesk die uw verzoek gedurende uw hele werk zal opvolgen.

MYSPECIALIST verbindt zich ertoe de gebruiker volledig te vergoeden onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

de gebruiker heeft een offerteaanvraag geregistreerd via het MYSPECIALIST platform;

de gebruiker heeft de offerte van de dienstverlener ontvangen via het MYSPECIALIST platform. Een offerte verzonden vanaf het platform is duidelijk identificeerbaar door:

  • - het specifiek e-mailadres van help@MYSPECIALIST
  • - bevat een validatieknop voor de offerte die de gebruiker terugstuurt naar het platform.
  • - Een duidelijk verzoek om het totaal bedrag van de offerte op de MYSPECIALIST-consignatierekening te storten.

de gebruiker heeft de offerte van de dienstverlener aanvaard

alleen de in de offerte beschreven diensten zijn beschermd. Nieuwe diensten kunnen echter beoordeeld worden en aan de offerte toegevoegd, onder voorbehoud van een ondertekening van de aangepaste overeenkomst tussen beide partijen.

op verzoek van MYSPECIALIST verstrekt de gebruiker de nodige documenten ter verduidelijking van de verrichting (offerte, bewijsstukken, ontvangstbewijzen, correspondentie, enz.) en geeft hij/zij de dienstverlener een aanvullend termijn om de dienst te verlenen in overeenstemming met de beschrijving in de offerte.

binnen het termijn van 01 tot 10 dagen na de datum van de dienstverrichting, zal de gebruiker MYSPECIALIST een beschrijving, alsook foto's die de situatie vóór en na de aanvang van de dienst bezorgen die het gebrek aan overeenstemming aantonen.

de gebruiker draagt zijn vorderingen op de dienstverlener met betrekking tot de betwiste aankoop schriftelijk over aan MYSPECIALIST;

elke gebruiker kan slechts drie keer gebruik maken van de garantie.

MYSPECIALIST behoudt zich het recht om een gebruiker uit te sluiten als hij/zij ten onrecht aanspraak maakt op de MYPROTECT garantie.

OH NEEEE, VERLAAT U ONS ALWEER ?

Het spijt ons dat u niet gevonden heeft wat u zocht.

Wilt u dat wij voor u op zoek gaan ?

Meer informatie