Assurance

DE MYPROTECT GARANTIE

Voor elke zelfstandige die in ons netwerk is opgenomen, controleren wij de inschrijving bij de Carrefour-bank, de aansluiting bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de algemene voorwaarden.

Elke freelancer wordt persoonlijk ontmoet door onze oprichter en wij geven u toegang tot de geschiedenis van hun reputatie door middel van getuigenissen.

De getuigenissen zijn gecertificeerd; een getuigenis kan alleen worden gegeven na een daadwerkelijke dienst.

Om u de beste gebruikerservaring te bieden, beschermt Myspecialist uw geld en uw diensten met de MYPROTECT-garantie.

Argent

GELD BEVEILIGD

Uw geld is beschermd totdat de diensten volledig zijn geleverd.

Ouvrière

BETROUWBARE VAKMAN

U zult in contact worden gebracht met een betrouwbare en erkende dienstverlener.

Une femme souriante

HELPDESK

Een helpdesk die uw verzoek gedurende het hele werk zal volgen.

Bovendien verbindt Myspecialist.be zich ertoe de gebruiker volledig terug te betalen onder de volgende cumulatieve voorwaarden :

De gebruiker heeft een aanvraag voor een offerte via het platform geregistreerd

De gebruiker heeft de offerte van de dienstverlener via het platform ontvangen. Een citaat dat vanaf het platform wordt verzonden, wordt aangeduid met :

  • het emailadres van het citaat is help@myspecialist.be
  • bevat een knop om de offerte te valideren die de gebruiker terugstuurt naar het platform
  • een uitnodiging om het totaalbedrag van de offerte te storten op de Myspecialist.be-depositorekening

De gebruiker heeft de offerte van de dienstverlener aanvaard

Alleen de in de offerte beschreven diensten zijn beschermd. Nieuwe diensten kunnen echter worden geëvalueerd en aan de offerte worden toegevoegd indien beide partijen de offerte ondertekenen.

Op verzoek van Myspecialist.be verstrekt de gebruiker de nodige documenten om de verrichting te verduidelijken (bestekken, kwitanties, briefwisseling, enz.) en verleent hij de dienstverlener een bijkomende termijn om de prestatie te leveren in overeenstemming met de beschrijving in het bestek.

Binnen 01 tot 10 dagen na de datum van levering van de dienst dient de gebruiker MYSPECIALIST een beschrijving van het leveringsgebrek te verstrekken, alsmede foto's die de situatie voor aanvang van de dienst en na levering beschrijven.

De gebruiker draagt zijn vorderingen op de dienstverlener met betrekking tot de betwiste aankoop schriftelijk over aan Myspecialist.be

Elke gebruiker kan de garantie slechts drie keer gebruiken

Myspecialist.be heeft het recht een gebruiker uit te sluiten indien hij/zij oneigenlijk gebruik maakt van de garantie van MYPROTECT.


OH NEEEE, VERLAAT U ONS ALWEER ?

Het spijt ons dat u niet gevonden heeft wat u zocht.

Wilt u dat wij voor u op zoek gaan ?

Meer informatie